9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ

9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ คนไทยโบราณนั้น มีความเชื่อความเคารพในเรื่องเทพยาดา เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย

และคงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อของ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพ บูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใรเรื่องพุทธคุณนั้น ท่านสามารถบันดาลรางวัลโชคลาภ ความเป็นสิริมงคล บทความนี้ เราจะไป 9 สิ่ง ที่ควรทำ ควรรู้ ขององค์ท้าวเวสสุวรรณ เว็บไซต์ หวยออนไลน์ หวยดี

9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ เสริมสิริมงคล

9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ

องค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพที่คนทั้งเอเชียอาคเนย์ ให้ความเคารพนับถือกันมาเป็นเวลาช้านานมากแล้ว เชื่อกันว่าเสริมพุทธคุณ เสริมดวง เสริมความเป็นสิริมงคล เสริมความรวย เฮงได้ที่นี่ สมัครสมาชิก

ช่วยในเรื่องการเงิน การเงิน การเรียน ทั้งเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ความรัก องค์ท้าวเวสสุวรรณนั้น ครอบคลุมพุทธคุณทั้งมหดของความดี เราจะไปดู 9 สิ่งที่ท่านควรรู้ หากท่านกำลังศรัทธาและบูชาท้าวเวสสุวรรณ

สารบัญ

หลักบูชาท้าวเวสสุวรรณ

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 • ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ
 • จุดธูป 9 ดอก
 • กุหลาบแดง 9 ดอก
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • และระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์
 • ท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน

ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัว สุขัง อะหัง

สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมหาราชิกา

ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ

พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

แก้ปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ

แก้ปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ

 • สวดคาถาบูชาท้าวเวสสะได้เองที่บ้านกับผ้ายันต์ หรือองค์ลอย
 • เราอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาด
 • สมาทานศีล 5 สวดบูชาพระรัตนตรัย
 • พาหุง ชินบัญชร
 • จุดธูป 9 ดอก กุหลาบ 1 ดอก
 • ตั้งนะโม 3 จบ และ คาถาบูชาท้าวเวสสะ 9 จบ

ขอเรื่องการงาน

ขอเรื่องการงาน

 • ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด
 • ต้องมีรองเท้าพระ 1 คู่
 • อาสนสงฆ์ 1 ผืน
 • พระพุทธรูป 1 องค์
 • เข็มกับด้าย 1 ชุด

ขอเรื่องการเงิน

ขอเรื่องการเงิน

 • ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด
 • ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
 • หรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว

ขอเรื่องความรัก ครอบครัว

ขอเรื่องความรัก ครอบครัว

 • ให้ถวายดอกกุหลาบแดง
 • บูชารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ
 • ถือศีล 8 ในวันเกิดและวันพระ

ขอในเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วย

ขอเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย

 • ให้ถวายหนังสือสวดมนต์
 • 7 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี
 • ถวายวัดไหนก้ได้
 • ปล่อยปลา

ขอเรื่องการเรียน

ขอเรื่องการเรียน

 • ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก
 • ตำราเรียนนักธรรม
 • ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร
 • วัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

ขอเรื่องการสอบบรรจุ

ขอเรื่องการสอบบรรจุ เข้าทำงาน เลื่อนยศ ตำแหน่ง

 • ถวายสังฆทาน 1 ชุด
 • เก้าอี้ 1 ตัว 
 • ร่ม 1 คัน
 • กรวดน้ำอุทิศกุศล
 • ถวายท้าวเวสสะและบริวาร 3 เดือนจักเห็นผล

สรุป

ก็จบกันไปแล้วกับ 9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ หากท่านอยากจะขอท่านองค์ท้าวเวสสะ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ในด้านต่างๆ แอดมินลงไว้ให้ครบถ้วน

สามารถติดตาม ท้าวเวสสุวรรณโณ ได้หลายช่องทาง ทั้งทาง TIKTOK และทาง FACEBOOK ยังมีจากทาง LINE คลิกเพื่อติดตามได้เลยนะ